GTRCLUB เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หน้าหลัก ข้อมูลทั้วไป

ตัวช่วยในการแปลภาษา ที่ไม่มี ไม่ได้แล้ว

ตัวช่วยในการแปลภาษา ที่ไม่มี ไม่ได้แล้ว

ตัวช่วยในการแปลภาษา ที่ไม่มี ไม่ได้แล้ว ทุกคนคงจะรู้ดีกันอยู่แล้ว ว่าภาษาต่างประเทศนั้นได้เข้ามามี บทบาทที่สำคัญในชีวิตของการทำงานมากขึ้น เพราะตั้งแต่มีอินเตอร์เน็ต ที่สามารถทำให้คนทั้งโลกเข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกันได้นั้น ข้อมูลข่าวสาร จากทั้งโลก ที่เราสามารถส่งหากัน หรือ ค้นหาข้อมูลก็เจอได้ แต่มีเพียงอุปสรรคอย่างหนึ่งเท่านั้น ที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จากทั่วโลกต้องสะดุดลง ก็คือ กำแพงในด้านของภาษา นั่นเอง PGSLOT ที่ทำให้เจ้า Google Translate เป็นอีกตัวช่วยที่เข้ามามีบทบาทแและแก้ไขปัญหานี้

Google Translate หรือ กูเกิล ทรานส์สเลท คืออะไร ?

ตัวช่วยในการแปลภาษา ที่ไม่มี ไม่ได้แล้ว

Google Translate หรือ กูเกิล ทรานส์สเลท ทำอะไรได้บ้าง ?

และสำหรับเจ้า Google Translate เรียกได้ว่าโปรแกรมที่ช่วย อำนวยความสะดวกในด้านภาษา อย่างล้นเหลือเลยก็ว่าได้ ที่ถึงแม้จะยังไม่เต็มร้อย ในเรื่องการแปลข้อความประโยคยาวๆ ก็ตาม บาคาร่า แต่นั่นก็ยังดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยไม่ใช่เหรอ ดังนั้น หากวันไหนเราเกิดจำหรือนึกคำแปลของภาษาที่เราต้องการไม่ออก ให้ลองเรียกใช้งาน Google Translate หรือ กูเกิล ทรานส์สเลท ก็จัดว่าเริ่ดอยู่เด้อ

อีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่แม้จะกลายเป็นการแปลแบบแข็งๆ มากๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลนะว่ามีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ และ ที่ยังคงพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องอย่างเจ้า Google Translate โดยปัจจุบันมียอดติดตั้งผ่าน Play Store เกิน 1 พันล้านครั้งแล้ว ทั้งยังมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้หลายช่องทาง อาทิ พิมพ์ข้อความส่งเข้าไปในระบบ พูดเพื่อส่งเสียงเข้าไป ถ่ายรูปส่งเข้าไป ทำให้ระบบเข้าใจสิ่งที่คนกำลังทำหรือต้องการได้มากขึ้น

ตัวช่วยในการแปลภาษา ที่ไม่มี ไม่ได้แล้ว

หลายๆคน อาจจะยังไม่ทราบว่า Google Translate หรือ กูเกิล ทรานส์สเลท แปลได้ 108 ภาษา ได้เพิ่มภาษาใหม่ๆ เข้ามาหลายปีแล้วนะ ตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 2016 ล่าสุดโปรแกรม ได้เพิ่มเข้ามาอีก 5 ภาษาใหม่ คือ ภาษา Kinyarwanda ต่อด้วยภาษา Odia ใช้พูดในประเทศอินเดีย และก็ภาษา Tata พูดกันในประเทศไซบีเรีย ตามด้วยภาษา Turkmen พูดกันในแถบเอเชียกลาง และ ภาษาอุยกูร์ พูดกันในประเทศจีน

     อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบางภาษามีเอกสารให้โปรแกรมได้เรียนรู้ค่อนข้างน้อย นั่นเป็นสาเหตุให้คุณภาพการแปลภาษาของ Google Translate มีความแตกต่างกันไป ซึ่ง Google ยอมรับว่า ระบบการแปลยังไม่สมบูรณ์ แต่ด้วยการที่ระบบได้รับข้อความแปลใหม่ๆ ตลดเวลา มันจะทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดขึ้น และการแปลก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ตามไปด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่คุณแปลประโยค หรือเว็บเพจด้วย Google Translate พึงระลึกว่า การแปลที่เห็นนั้นเกิดจากการประมวลผลเอกสารการแปลหลายล้านชุด และหลายพันล้านรูปแบบการแปล ซึ่งหลายต่อหลายครั้งผู้ใช้จะทึ่งกับผลลัพธ์การแปลที่ได้

ความสำคัญของการแปล

ภาษาอังกฤษเริ่มมี การใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน joker ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การข่นส่งคมนาคม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ จะเห็นได้ว่าการแปลมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยในการสื่อความหมายให้เข้าสามารถเข้าใจระหว่างกัน ภาษาอังกฤษมีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพราะ หน่วยงานต่างๆได้ขยายปริมาณ มีการติดต่อเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศ และใช้ในตำราภาษาอังกฤษเพื่อทำการศึกษาวิจัย จากการที่ประเทศไทยมีการเพื่อติดต่อกับนานาประเทศ โดยแต่ละประเทศก็ล้วนมีภาษาที่แตกต่างกันไป จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นสื่อกลาง แต่เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศกัน จึงต้องมีความละเอียดอย่างมากในการแปล ดังนั้นผู้แปลต้อง มีความเชียวชาญอย่างมาก ในการใช้ภาษาเพื่อให้งานแปลออกมาถูกต้องและแม่นยำที่สุด

ตัวช่วยในการแปลภาษา ที่ไม่มี ไม่ได้แล้ว

การแปลในประเทศไทย
มีการแปลครั้งแรก เกิดขึ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราช โดยส่งพระยาโกศาปานไปเฝ้าพระเจ้าหลุยที่ฝรั่งเศษ และมีการแปลเอกสารครั้งแรกในสมัยราชการที่5 และมีการสอนภาษาอังกฤษในราชสำนัก การแปลในประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นเมื่อเข้ามาเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การแปลยังช่วนสร้างความเข้าใจเป็นอันดีของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทำให้เกิดความสันติภาพ อีกอย่างหนึ่งประเทศไทย มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมประเทศไทยเรื่อยมา เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและหารายได้เข้าสู่ประเทศ และด้านการศึกษาก็เป็นอีกทางหนึ่งเช้นกัน เพราะนักเรียน นักศึกษามีการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และรวมไปถึงการแปลหนังสือต่างๆ ดังนั้นทำให้การแปลต้องมีความถูกต้อง แม่นยำเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน และเกิดความผิดพลาดในที่สุดนั่นเอง

เทคนิคการแปลเฉพาะทาง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กล่าวถึงวิธีการแปล รูปแบบต่างๆ สรุปได้ดังนี้คือ แปลโดยอรรถหรือแปลตามอรรถ เป็นการแปลตามเนื้อความหรือแปลเอาความ เป็นการแปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยถือความหมายเป็นสำคัญ แปลตำมตัวหรือแปลตำมพยัญชนะ เป็นการแปลตามตัวอักษรหรือคำพูดเป็นคำๆ ไป แปลความหมายของคำอย่างตรงไปตรงมาคำต่อคำ
แปลยกศัพท์ เป็นการยกคำบาลี ขึ้นมาแปลเป็นไทย ไปทีละคำแปลร้อย เป็นการแปลเอาความโดยยกศัพท์บาลีมาคั่นไว้
ส่วนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการแปลไว้ 2 ชนิด ดังนี้ คือ ชนิดที่ 1 การแปลโดยพยัญชนะ (Literal Translation) เป็นการแปลคำต่อคำและการแปลตรงตัว และชนิดที่ 2 การแปลโดยอรรถ (Non-Literal Translation) เป็นการแปลตามเนื้อความก่อนอื่นผู้แปลต้องรู้จักประเภทของงานแปล เช่น งานที่ได้รับมานั้นเป็นบันเทิงคดี คือเรื่องที่เขียนหรือแต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน หรือเป็นสารคดี คือเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ หรือเป็นงานวิชาการ คือวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา หรือศาสตร์เฉพาะทางอื่น ๆ เช่น การแพทย์ เทคโนโลยี การคลัง การโฆษณา เป็นต้น เพื่อจะได้เลือกวิธีการแปลและการเลือกใช้ค าได้ถูกต้อง เหมาะสมและตรงตามประเภทของงาน การเลือกใช้คำแปลในงานสารคดี/ วิชาการ ต่างจากงานบันเทิงคดีศาสตร์เฉพาะทาง มักใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นของตนเอง เรียกกันว่า “ภาษาเทคนิค” ทั้งนี้เป็นเพราะเนื้อหาสาระของสาขาวิชาต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะ joker slot และ ปัญหาใหญ่ๆ ของการแปลเฉพาะทางจะอยู่ที่ “คำศัพท์เทคนิค” (Technical Terminology) นักแปลที่ต้องทำงานแปลเฉพาะทาง จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องเนื้อหาสาระของสาขา ที่ตนแปลในระดับที่เหมาะสม ดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการรู้ภาษาอย่างดี เป็นเพียงเงื่อนไขเบื้องต้น แต่ความรู้ภาษา จะไม่ช่วยให้นักแปล สามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะปัญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ แต่นักแปลจะต้องขวนขวายหาความรู้ในสาขานั้น ๆ จนได้ระดับที่เหมาะสม ต้องใช้ภาษาไทยและสำนวนภาษา ให้เหมาะสมกับประเภทของข้อเขียนนั้น ๆ อีกด้วย ผู้เขียนได้แปลงานให้องค์กรทางศาสนาแห่งหนึ่ง งานแปลมีลักษณะพิเศษและเฉพาะทางคือ นำหลักธรรม คำสอน ทางศาสนามาประยุกต์ ให้เข้ากับการสังคมสงเคราะห์ ในโครงการฟื้นฟูการเสพติด เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผู้ติดสิ่งเสพติดต่าง ๆ ผู้แปลได้ใช้วิธีการแปลหลายอย่างในหนังสือเล่มเดียวกันนั้น ทั้งการแปลตามตัวหรือแปลตามพยัญชนะ การแปลโดยอรรถหรือแปลตามอรรถ และการเชิญข้อพระคัมภีร์มาอ้างอิงตามต้นฉบับ เพื่อให้การแปลถูกต้องสมบูรณ์ในเนื้อความตามต้นฉบับ ได้ “อรรถรส” คือ รสแห่งถ้อยคำหรือถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง และคงความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอักษรตามต้นฉบับ ผู้แปลจึงต้องเรียนรู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มและคำสอนของผู้นำทางศาสนาอีกหลายท่าน เพื่อประกอบการแปล ซึ่งผู้แปลเชื่อมั่นว่าเป็นวิธีการศึกษางานด้วยตนเองอย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งในการแปลงานศาสตร์ต่าง ๆ เฉพาะทางจะต้องมีการศึกษาข้อมูลแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ในงานแปลหรือเป็นภูมิหลังประกอบการแปล รวมทั้งการเลือกใช้คำแปล ให้ได้น้ำหนักเท่ากันทั้งในภาษาต้นฉบับและภาษาแปล นอกจากนี้ผู้แปลยังได้ทำ “คลังคำ” ศาสตร์เฉพาะทางของตนเองไว้อีกด้วย เพื่อสะดวกในการแปลครั้งต่อ ๆ ไปสำหรับการเลือกใช้คำแปล การจะเลือกวิธีแปลแบบใดมาใช้ ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของข้อความต้นฉบับ วัตถุประสงค์ในการแปล ภูมิหลังด้านวัฒนธรรมของ ผู้อ่านฉบับแปล และ ความถนัดของตัวผู้แปลเองด้วย อ่านเพิ่มเติม Canva ตัวช่วยใหม่ ให้การออกแบบเป็นเรื่องง่าย

Last Update : 13 สิงหาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)